Tutustu minuun

Tietoa minusta

Dagfinn Majeskog

  • Lääketieteen lisensiaatti (Turun yliopisto)
  • Psykiatriaan erikoistuva lääkäri
  • Terveyskeskuslääkäri
  • Psykiatrian tohtorikoulutettava
  • Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen

Olen lääketieteen lisensiaatti, terveyskeskuslääkäri ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri Turusta. Teen tällä hetkellä väitöskirjatutkimusta Turun yliopiston psykiatrian oppiaineessa. Olen Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen. Yhdistyksen jäsenet toimivat eettisen ohjeiston mukaisesti ja ovat pohjakoulutukseltaan terveydenhuollon ammattilaisia, jolloin heitä sitoo myös oman ammattinsa eettiset ohjeistot. Yhdistyksen tavoitteita ovat mm. edistää hypnoosin tutkimusta ja tieteellisesti perusteltua kliinistä käyttöä, varmistaa laadukkaan koulutuksen tarjonta sekä antaa yleisölle asianmukaista tietoa hypnoosista ja sen kliinisestä käytöstä terapiassa ja somaattisten ongelmien hoidossa.

Työssäni terveyskeskuslääkärinä kohtaan monia ihmisyyden moninaisuuteen kuuluvia ongelmia. Unettomuus, krooniset kiputilat, vatsavaivat, ahdistuneisuus, stressi, päihdeongelmat, päänsärky, mielialaongelmat sekä elämänhallintaan liittyvät haasteet muodostavat usein monimutkaisen ja monimuotoisen ongelmakentän, jota on usein vaikea ratkaista yhdellä keinolla. Olen kiinnostunut sairauksien psykosomatiikasta eli siitä, miten ruumiilliset sairaudet, vaivat, oireet ja tuntemukset vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin ja toisaalta siitä, miten psyykkiset prosessit vaikuttavat kehoomme. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on psykosomaattisten ja somaattisten ongelmien hypnoosihoito. Käytän hypnoosihoidossa integratiivisesti sekä traditionaalisia että uudempia metodeja. Olennaisena osana työtäni tarjoan hypnoosihoitoa tupakasta vieroittautumiseen.

Olen työskennellyt Turun kaupunginsairaalan psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla ja minulla on kokemusta myös akuuttipsykiatriasta. 

Olen perehtynyt tieteellisessä jatkokoulutuksessani äänihallusinaatioihin eli äänten kuulemiseen. Tekeillä olevassa väitöskirjassa tutkitaan tämän poikkeavan aistimisen kokemuksellisuutta. Tutkimus kuuluu osaksi laajempaa monitieteistä tutkimusprojektia, jossa kartoitetaan äänten kuulemisen ilmiötä mm. aivokuvantamismenetelmiä käyttäen.


Maj-Hypnoosin vastaanotto sijaitsee Metodi osk - Psykologi ja sosiaalialan osaamiskeskuskuksen tiloissa Turun Pohjolassa