Tutustu minuun

Tietoa minusta


Dagfinn Majeskog

 • Lääketieteen lisensiaatti (Turun yliopisto)
 • Psykiatriaan erikoistuva lääkäri
 • Yleislääkäri
 • Psykiatrian tohtorikoulutettava
 • Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen
 • Lääketieteellisen hypnoosin työnohjaaja
 • Koulutan eri lääketieteen osa-alueiden aiheista
 • Päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutuksessa (Päihdelääketieteen yhdistyksen jäsen)
 • Kotikäynnit mahdollisia Varsinais-Suomen alueella
 • Yksilöllinen hoito ja terapeuttinen työote kuuluvat vahvasti hoitofilosofiaani
 • Osaamista myös seksuaalisuusongelmatiikassa (tällä hetkellä menossa 1-vuotinen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden koulutuskokonaisuus)
 • Kokemusta mm. korvaushoidosta (vahvat riippuvuudet ja vaikeat vuosia kestäneet ongelmat)
 • Kokemusta ns. toiminnallisista riippuvuuksista, kuten peliriippuvuus
 • Riippuvuuksien hoitoa sekä A-klinikalla että mm. korvaushoidosta
 • Vuosien kokemus sekä somaattisten että psykiatristen ongmien hoidosta hypnoosilla

Hypnoosikoulutus

Hypnoosin perusteet (Tieteellinen hypnoosi ry)

1-vuotinen hypnoterapian täydennyskoulutus (Tieteeellinen hypnoosi ry)

Ericksonilaisen hypnoterapian koulutus (The Milton H. Erickson Foundation, Arizona)

Olen lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri Turusta. Teen töitä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Teen tällä hetkellä väitöskirjatutkimusta Turun yliopiston psykiatrian oppiaineessa. Olen Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen sekä päihdelääketieteen yhdistyksen jäsen. Toimin myös lääketieteellisen hypnoosin työnohjaajana.

Tällä hetkellä toimin päätyökseni Essoten alueen etälääkärinä nuorisopsykiatrialla.

Tieteellinen hypnoosi ry:n jäsenet toimivat eettisen ohjeiston mukaisesti ja ovat pohjakoulutukseltaan terveydenhuollon ammattilaisia, jolloin heitä sitoo myös oman ammattinsa eettiset ohjeistot, käytännöt ja osaamisen ylläpidon tärkeys.. Yhdistyksen tavoitteita ovat mm. edistää hypnoosin tutkimusta ja tieteellisesti perusteltua kliinistä käyttöä, varmistaa laadukkaan koulutuksen tarjonta sekä antaa yleisölle asianmukaista tietoa hypnoosista ja sen kliinisestä käytöstä terapiassa ja somaattisten ongelmien hoidossa. (Toimittajien yhteydenotot otetaan vastaan hallitus[at]tieteellinenhypnoosi.fi.)

Työssäni terveyskeskuslääkärinä ja psykiatrian alalla julkisella ja yksityisellä sektorilla kohtaan monia ihmisyyden moninaisuuteen kuuluvia ongelmia. Unettomuus, krooniset kiputilat, vatsavaivat, ahdistuneisuus, stressi, päihdeongelmat, päänsärky, mielialaongelmat sekä elämänhallintaan liittyvät haasteet muodostavat usein monimutkaisen ja monimuotoisen ongelmakentän, jota on usein vaikea ratkaista yhdellä keinolla lyhyessä ajassa. Olen kiinnostunut sairauksien psykosomatiikasta eli siitä, miten ruumiilliset sairaudet, vaivat, oireet ja tuntemukset vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin ja toisaalta siitä, miten psyykkiset prosessit vaikuttavat kehoomme. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on psykosomaattisten ja somaattisten ongelmien hypnoosihoito. Olennaisena osana työtäni tarjoan hypnoosihoitoa tupakasta vieroittautumiseen.

Hypnoosihoidossa käytän sekä traditionaalisia että ns. ericksonilaisia metodeja usein integratiivisesti ja asiakkaan tarpeiden ja yksilöllisyyden mukaan. Painotukseni on vahvasti terapeuttinen ja asiakasta osallistava. 

Olen työskennellyt Turun kaupunginsairaalan psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla ja minulla on kokemusta myös akuuttipsykiatriasta sekä päivystyspsykiatriasta. Olen toiminut polikliinisesti A-klinikalla ja korvaushoitoyksikössä päihdelääkärinä. Psykoosisairauksiin olen tutustunut akuuttipsykoosiosaston osastonlääkärinä. Olen toiminut myös päihdelääkärinä Kymsoten alueella sekä Terveystalolla. Yksityissektorilla pidän vastaanottoa sekä yleislääketieteessä, lääketieteellistä hypnoosiin perehtyneenä lääkärinä että riippuvuusongelmiin erikoistuneena lääkärinä.

Olen perehtynyt tieteellisessä jatkokoulutuksessani äänihallusinaatioihin eli äänten kuulemiseen. Tekeillä olevassa väitöskirjassa tutkitaan tämän poikkeavan aistimisen kokemuksellisuutta. Tutkimus kuuluu osaksi laajempaa monitieteistä tutkimusprojektia, jossa kartoitetaan äänten kuulemisen ilmiötä mm. aivokuvantamismenetelmiä käyttäen.

Olen yksi toukokuussa 2022 ilmestyvän Duodecim Oy:n kustaman hypnoosia ja suggestioita käsittelevän kirjan kirjoittajista.


Maj-Hypnoosin vastaanotto sijaitsee Turun Ursininkadulla sijaitsevassa Palladium-asuinrakennuksessa. Otan vastaan myös Turun Terveystalon Mielenhyvinvointi (Mielen fokus) -yksikössä (Terveystalo.com).

Ursininkadun Palladium-rakennus