Tutustu minuun

Tietoa minusta


Dagfinn Majeskog

 • Lääketieteen lisensiaatti (Turun yliopisto)
 • Psykiatriaan erikoistuva lääkäri
 • Yleislääkäri
 • Psykiatrian tohtorikoulutettava
 • Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen
 • Päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutuksessa
 • Lyhyt koulutus skeematerapiassa
 • Kotikäynnit mahdollisia Varsinais-Suomen alueella
 • Yksilöllinen hoito
 • Monipuolinen osaaminen myös seksuaaliongelmatiikassa sekä peliriippuvuuden hoidossa
 • Kokemusta sekä somaattisten että psykiatristen ongmien hoidosta hypnoosilla

Hypnoosikoulutus

Hypnoosin perusteet (Tieteellinen hypnoosi ry)

1-vuotinen hypnoterapian täydennyskoulutus (Tieteeellinen hypnoosi ry)

Ericksonilaisen hypnoterapian koulutus (The Milton H. Erickson Foundation, Arizona)

Olen lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri Turusta. Teen töitä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Teen tällä hetkellä väitöskirjatutkimusta Turun yliopiston psykiatrian oppiaineessa. Olen Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen. Yhdistyksen jäsenet toimivat eettisen ohjeiston mukaisesti ja ovat pohjakoulutukseltaan terveydenhuollon ammattilaisia, jolloin heitä sitoo myös oman ammattinsa eettiset ohjeistot. Yhdistyksen tavoitteita ovat mm. edistää hypnoosin tutkimusta ja tieteellisesti perusteltua kliinistä käyttöä, varmistaa laadukkaan koulutuksen tarjonta sekä antaa yleisölle asianmukaista tietoa hypnoosista ja sen kliinisestä käytöstä terapiassa ja somaattisten ongelmien hoidossa. 

Olen myös päihdelääketieteen yhdistys ry:n jäsen ja suoritan päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutusta. Näin ollen hoidan myös päihdeongelmia käyttäen työssäni osana myös hypnoterapiaa.

Työssäni terveyskeskuslääkärinä kohtaan monia ihmisyyden moninaisuuteen kuuluvia ongelmia. Unettomuus, krooniset kiputilat, vatsavaivat, ahdistuneisuus, stressi, päihdeongelmat, päänsärky, mielialaongelmat sekä elämänhallintaan liittyvät haasteet muodostavat usein monimutkaisen ja monimuotoisen ongelmakentän, jota on usein vaikea ratkaista yhdellä keinolla. Olen kiinnostunut sairauksien psykosomatiikasta eli siitä, miten ruumiilliset sairaudet, vaivat, oireet ja tuntemukset vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin ja toisaalta siitä, miten psyykkiset prosessit vaikuttavat kehoomme. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on psykosomaattisten ja somaattisten ongelmien hypnoosihoito. Olennaisena osana työtäni tarjoan hypnoosihoitoa tupakasta vieroittautumiseen.

Hypnoosihoidossa käytän sekä traditionaalisia että ericksonilaisia metodeja usein integratiivisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Painotukseni on vahvasti terapeuttinen ja asiakasta osallistava. 

Olen työskennellyt Turun kaupunginsairaalan psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla ja minulla on kokemusta myös akuuttipsykiatriasta. Tällä hetkellä teen töitä sekä A-klinikalla että yksityisvastaanotolla. Psykoosisairauksiin olen tutustunut akuuttipsykoosiosaston osastonlääkärinä. Olen toiminut myös päihdelääkärinä Kymsoten alueella. Yksityissektorilla pidän vastaanottoa sekä yleislääketieteessä, hypnoterapeuttina että päihdeongelmiin keskittyvänä lääkärinä.

Olen perehtynyt tieteellisessä jatkokoulutuksessani äänihallusinaatioihin eli äänten kuulemiseen. Tekeillä olevassa väitöskirjassa tutkitaan tämän poikkeavan aistimisen kokemuksellisuutta. Tutkimus kuuluu osaksi laajempaa monitieteistä tutkimusprojektia, jossa kartoitetaan äänten kuulemisen ilmiötä mm. aivokuvantamismenetelmiä käyttäen.


Maj-Hypnoosin vastaanotto sijaitsee Metodi osk - Psykologi ja sosiaalialan osaamiskeskuskuksen tiloissa Turun Pohjolassa ja Ursininkadulla sijaitsevassa Palladium-rakennuksessa

Turun Pohjolan tilat

Ursininkadun Palladium-rakennus