Palvelut

Hypnoosihoito eli hypnoterapia

Hypnoosihoitoa moniin eri psyykkisiin ja somaattisiin ongelmiin, elämäntapamuutoksiin, valmennukseen sekä muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole aina lääketieteellisiä

Hypnoosi ja tupakoinnin lopettaminen

Hypnoterapiaa voidaan käyttää tupakoinnin lopettamisen tukena ja apuna

Puhelinkonsultaatiot

Puhelinkonsultaatioita voi varata sähköpostilla dagfinn.majeskog[at]gmail.com. Vastaan myös kysymyksiin sähköpostitse ja pidempiin konsultaatioihin annan lääketieteellisen arvioni.

Päihdelääkärin vastaanotto

Päihdelääkärin tehtävänä on tukea päihteettömyydessä, jolloin apuna voidaan käyttää lääkitystä, hypnoterapiaa ja/tai muita psykososiaalisia hoitomuotoja

Laboratoriotutkimukset

Tarvittaessa meillä on mahdollisuus ottaa laboratoriokokeita yhteistyössä Synlabin kanssa. Usein somaattisten syiden poissulku psykiatristen ongelmien hoidossa on tärkeää

Psykiatristen sairauksien hoito

Psykiatristen sairauksien hoito voi vaatia hypnoterapian lisäksi myös muuta hoitoa, jota arvioidaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilökohtaisesti

Sairauksien diagnostiikka

Hypnoosihoitoon kuuluu olennaisena osana myös sairauksien diagnostiikka, joka voi toimia pohjana hypnoterapialle ja muulle hoidolle

Etälääketiede

Pandemia-aikana arviointikäynnit pyritään tekemään etäyhteydellä selaimella toimivalla doxy.me terveydenhuollolle tarkoitetulla selaimessa toimivalla salatulla järjestelmällä

Lausuntojen ja todistusten laatiminen

Lausunnot ja todistukset voidaan kirjoittaa hypnoterapian tai muun lääketieteellisen hoidon yhteydessä

Lääkityksen suunnittelu ja toteutus

Hypnoterapia on lääkkeetön hoitomuoto, mutta joskus apuna voidaan käyttää myös lääkitystä, joka on mahdollista suunnitella ja määrätä vastaanotolla

Etähypnoosi

Hypnoterapiaa on mahdollista tehdä myös kokonaan etäyhteydellä. Tämä tapahtuu niin ikään doxy.me:n kautta, joka on terveydenhuollon salatulla yhteydellä selaimessa toimiva järjestelmä

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuus

Olen perehtynyt seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyviin kysymyksiin, joita voimme käsitellä vastaanotolla