Hypnoosi ja raskaudenaikaiset ongelmat

18.09.2018

Pahoinvoinnista kärsii raskauden aikana 50-90 % naisista. Kutsumme tätä tilaa usein kansankielisesti "aamupahoinvoinniksi", vaikka pahoinvointi voi kestää läpi vuorokauden. Hyperemesis gravidarum on tila, jossa raskaana olevalla esiintyy pahoinvointia ja oksentelun vuoksi lisäksi yli 5 %:n painonlasku. Usein tila vaatii sairaalahoitoa. Raskauspahoinvoinnin taustalla on useita syitä. Sen ilmentymiseen vaikuttavat mm. hormonaaliset tekijät. Myös stressi ja useat muut psykologiset syyt voivat olla sen taustalla.

American Society of Clinical Hypnosis listaa hypnoosin yhdeksi tehokkaaksi raskauspahoinvoinnin hoitomuodoksi. Madridin ym. (2011) potilastapauksiin pohjautuvassa selostuksessa alitajuisilla merkitysrakenteilla nähtiin olevan yhteys raskauspahoinvoinnin esiintymiseen. Perustuen niin kutsuttuihin ideomotorisiin signaaleihin, potilastapauksissa saatiin merkittävä hoitovaste raskauspahoinvointiin hypnoosiin perustuvalla hoidolla.

Beevi ym. (2016) puolestaan tutkivat hypnoosihoidon tehoa raskaudenaikaiseen stressiin, masennusoireistoon, ahdistuneisuuteen ja fyysisiin oireisiin, kuten raskauspahoinvointiin. He vertailivat hypnoosihoitoa saaneita kontrolliryhmään ja totesivat oireiden helpottavan hypnoosiryhmässä, kun taas kontrolliryhmissä oireet kasvoivat seuranta-aikana.

Hypnoosi on oikein valitulla potilasryhmällä turvallinen ja tehokas tapa hoitaa raskauden aikaisia ongelmia.

Madrid, A., Giovannoli, R., & Wolfe, M. (2011). Treating persistent nausea of pregnancy with hypnosis: Four cases. American Journal of Clinical Hypnosis, 54(2), 107-115.


Beevi, Z., Low, W., & Hassan, M. (2016). Impact of hypnosis intervention in alleviating psychological and physical symptoms during pregnancy. American Journal of Clinical Hypnosis, 58(4), 368 - 382.