Hypnoosi ja ärtyvän suolen oireyhtymä (Irritable Bowel Syndrome, IBS)

26.09.2018

Ärtyvän suolen oireyhtymä on hyvin yleinen. Väestötasolla siitä kärsii maailmanlaajuisesti 11 % aikuisista. Oireistoon kuuluu vatsakipujen lisäksi vaihteleva ripuli- ja ummetustaipumus. Diagnostiikka on poissulkevaa, mikä merkitsee, ettei oireistolle ole löydettävissä mitään tiettyä spesifistä maha-suolikanavan sairautta. Noin 50 % apua hakevista ei saa riittävää vastetta tavanomaiselle hoidolle, kuten lääkkeille. Maha-suolikanavalla on oma sisäinen hermostonsa, mutta sen lisäksi se on yhteydessä keskushermostoon muodostaen monimutkaisen kaksisuuntaisen viestintäjärjestelmän. Myös hormonaaliset ja immuunijärjestelmään kuuluvat tekijät säätelevät sen toimintaa. Hypnoosia on käytetty maha-suolikanavan ongelmien hoidossa jo yli 30 vuoden ajan. Hypnoosin teho selittyy mitä todennäköisimmin keskushermoston maha-suolikanavaan kohdistuvien säätelyjärjestelmien funktionaalisilla muutoksilla. Psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa on laajemminkin suositeltu IBS:n hoitoon mm. American college of Gastroenterologyn ja Yhdysvaltojen gastroenterologisen yhdistyksen toimesta.

Ainutlaatuisessa katsauksessa (2015) otettiin huomioon 24 IBS:n hypnoosihoidon tehoa selvittänyttä tutkimusta. Niistä 17 oli RCT-tutkimuksia. Näistä 14 osoitti hypnoosihoidon olevan tehokkaampaa kuin kontrolliryhmän hoitomuodot. Oheisessa taulukossa on esitelty tulokset ja kontrolliryhmälle annetut hoitomuodot.

Katsauksessa summataan seuraavat

  • Vähintään puolet potilaista, jotka eivät ole saaneet helpotusta oireisiinsa tavanomaisilla hoitomenetelmillä, voivat odottaa hyötyvänsä hypnoosista.
  • 7 - 12 istunnon hoitojakso, joka tyypillisesti suoritetaan kahden tai kolmen kuukauden aikana, riittää tuottamaan merkittävää lievitystä oireisiin.
  • Kaikki IBS:n keskeiset oireet, mukaan lukien vatsakipu, ummetus ja ripuli sekä turvotus, voidaan odottaa lieventyvän merkittävästi hoidon aikana.
  • Hypnoosihoito tarjoaa muitakin etuja kuin suolisto-oireiden lievittämisen. Yleisemminkin potilaan elämänlaadun voi odottaa paranevan.
  • Useimmilla hoitovasteen saaneilla oireiden lievittyminen on pitkäaikaista.

Palsson, O. (2015). Hypnosis Treatment of Gastrointestinal Disorders: A Comprehensive Review of the Empirical Evidence. American Journal of Clinical Hypnosis, 58(2), 134-158.

Schaefert, R., Klose, P., Moser, G., & Häuser, W. (2014). Efficacy, tolerability, and safety of hypnosis in adult irritable bowel syndrome: Systematic review and meta-analysis. Psychosomatic Medicine, 76, 389-398.

Lee, H. H., Choi, Y. Y., & Choi, M. G. (2014). The efficacy of hypnotherapy in the treatment of irritable bowel syndrome: An analysis. Journal of Neurogastroenterology and Motility, 20,152-162.