Hypnoosi tieteessä

On tärkeää tarjota terveydenhuollon potilaille ja yksityissektorin asiakkaille tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa. Tämä välttämättömyys on myös kirjattu lääkärien eettiseen ohjeistoon. Hypnoosilla on valitettavasti historiallisista syistä maaginen leima, ja lisäksi terveydenhuollon ammattilaisillakaan ei välttämättä ole riittävää tietoa hypnoosista, jolloin se voidaan helposti ajatella kuuluvaksi niin kutsuttuihin uskomushoitoihin. Tilannetta ei paranne se, että Suomessa esimerkiksi hypnoterapeutin nimikettä ei ole suojattu, kuten esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan nimikkeiden kohdalla on tehty. Mystisyyttä lisäävät erilaiset TV:ssäkin näytetyt lavashowt, joissa hypnoosia käytetään eittämättä väärin ja vastuuttomasti. 


Tieteellistä näyttöä hypnoosihoidon tehosta on kuitenkin runsaasti niin neurotieteissä kuin empiirisissä tutkimusasetelmissakin. Hypnoottinen tila voidaan siis nähdä aivotoimintojen muutoksina ja sen tehokkuus monien sairauksien ja oireiden hoidossa on tieteellisesti todistettu. Aivotoimintoja on mitattu mm. funktionaalisella magneettikuvauksella, elektroenkefalografialla ja komputationaalisilla malleilla. Hypnoosin hoidollista käyttöä puoltaa myös useissa tutkimuksissa todettu hoidon turvallisuus oikealle potilasryhmälle annettuna ja asiaan lisäkoulutusta saaneen terveydenhuollon ammattilaisen antamana.


Tälle sivustolle on kerätty kiinnostavia tutkimuksia ja mini-artikkeleita hypnoosin saralla. Lisätietoa saa lähdeviitteistä.

Hypnoosia käytetään yleisesti ns. hammaslääkäripelon hoidossa. Toivottuja vaikutuksia ovat mm. välttämiskäyttäytymisen väheneminen, äärimmäisen pelon ja ahdistuksen kontrollointi sekä hammasoperaatioista johtuvan kiputunteen väheneminen. Hampaisiin ja suuhun kohdistuvien toimenpiteiden pelko on ainutlaatuista, sillä mihinkään muuhun kehonosaan...

Pahoinvoinnista kärsii raskauden aikana 50-90 % naisista. Kutsumme tätä tilaa usein kansankielisesti "aamupahoinvoinniksi", vaikka pahoinvointi voi kestää läpi vuorokauden. Hyperemesis gravidarum on tila, jossa raskaana olevalla esiintyy pahoinvointia ja oksentelun vuoksi lisäksi yli 5 %:n painonlasku. Usein tila vaatii sairaalahoitoa....